Αλλαγή στα μέτρα: Απαγόρευση παραμονής πελατών στο χώρο της επιχείρησης εστίασης

Αλλαγές σημειώνονται στο κομμάτι της εστίασης και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και κάθοδόν εξυπηρέτησης (drive-through).

Όπως αναφέρεται στην νέα ΚΥΑ, επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών. Αυτό ισχύει και για τα 2 επίπεδα κινδύνου στα οποία έχει χωριστεί η χώρα.

Αν διαπιστωθεί παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), τότε επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο/πελάτη. Η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει ήδη από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τις 8 Φεβρουάριου 2021 και ώρα 6:00.

Το ερώτημα είναι διπλό διότι η εν λόγω αλλαγή αποφασίστηκε το βράδυ της Δευτέρας χωρίς να το γνωρίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ενώ εξίσου εύλογο είναι το που ακριβώς θα επιτρέπεται να περιμένουν οι πελάτες.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!