ΕΚΤ: Χαμηλότερη μεγέθυνση το 2021 – μικρότερα τα ποσοστά ανεργίας

Σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Survey of Professional Forecasters) για το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι αναλυτές προσδοκούν ετήσια μεγέθυνση κατά 4,4% στην Ευρωζώνη (σε σχέση με το υψηλότερο 5,3% που είχαν προβλέψει σε ανάλυση το προηγούμενο τρίμηνο).

Για το 2022 προβλέπεται μεγέθυνση 3,7% (υψηλότερη δηλαδή από την προηγούμενη πρόβλεψη για 2,6%). Το 2023 η εκτίμηση είναι στο 1,9%.

Σχετικά με τον πληθωρισμό (HICP), οι αναλυτές δεν φαίνεται να άλλαξαν τις προβλέψεις τους για το 2021 και το 2022 (0,9% και 1,3%, αντίστοιχα), ενώ για το 2023 προβλέπουν περαιτέρω ενίσχυσή του στο 1,5%.

Τα ποσοστά ανεργίας εκτιμώνται σε 8,9% για το 2021 (χαμηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη), ενώ για το 2022 στο 8,3% και για το 2023 μειώνεται στο 7,8%.

Πηγή: ECB Survey of Professional Forecasters for the first quarter of 2021

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.