Επέκταση των 800 ευρώ – μείωση στα ενοίκια φοιτητών

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει με 2 παρεμβάσεις, που αφορούν τα ενοίκια φοιτητών και την επέκταση της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται μείωση 40% για τα ενοίκια φοιτητών που σπουδάζουν σε πόλεις και περιοχές μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας ή που εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους.

Η ρύθμιση για τα ενοίκια φοιτητών θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση εξετάζει τη θέσπιση ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, στους οποίους καταβάλλεται μόνο το 60% του μισθώματος, με βάση τα μέτρα που υλοποιεί.

Επίσης, επεκτείνεται το μέτρο της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και I.K.E., οι οποίες δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και 20 εργαζομένους, έναντι 5 που προβλέπεται σήμερα.

Πηγή: Υπ. Οικονομικών – 14/04/20

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!