ΓΣΕΕ: έρχεται η ομάδα ANTI-COVID-19 για τους εργαζομένους

Στην πρωτόγνωρη κατάσταση πανδημίας που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, έχουν δημιουργηθεί αρκετά έκτακτα δεδομένα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα και την αγορά εργασίας, συνεπώς και τους όρους και συνθήκες παροχής εργασίας των εργαζομένων.

Γι’ αυτό το λόγο η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) δημιουργεί την ANTI-COVID-19 Ομάδα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Εργαζομένων και μέσα από την ειδική σελίδα και την ειδική φόρμα θέτει στη διάθεση των εργαζομένων το σύνολο των δομών της για πληροφόρηση, αλλά και υποβολή καταγγελιών, αφού ήδη έχουν εμφανιστεί φαινόμενα εργοδοτικών αυθαιρεσιών.

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε ατομική και συλλογική επαγρύπνηση για τη διαχείριση των συνεπειών της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με την άμεση ενημέρωση και εμπλοκή των πρωτοβάθμιων σωματείων, των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών για τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες και τα εργασιακά προβλήματα που προκύπτουν.

18/03/20

Πηγή: Γ.Σ.Ε.Ε.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!