Μητσοτάκης και άλλοι 8 Ευρωπαίοι προτείνουν το «ομόλογο-corona»

Εννέα Ευρωπαίοι «ηγέτες» – μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης – έστειλαν γράμμα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στο οποίο ανέφεραν προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του κορωνοϊού. Ωστόσο ένα από τα βασικά σημεία είναι η ανάγκη που τόνισαν για έκδοση ευρω-ομολόγου το λεγόμενο «ομόλογο-corona».

«Είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό χρεόγραφο, που θα μπορούσε να ονομαστεί ομόλογο-corona και το οποίο θα εκδοθεί από ένα θεσμικό όργανο της Ε.Ε. Αποστολή του θα είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων -στην ίδια βάση και προς όφελος όλων των εταίρων. Έτσι, θα εξασφαλισθεί η σταθερή και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ζημιών από αυτή την πανδημία.»

«Η ανάγκη ενός τέτοιου κοινού χρηματοδοτικού μέσου είναι φανερή, αφού όλοι αντιμετωπίζουμε ένα συμμετρικό εξωτερικό σοκ, για το οποίο καμία χώρα δεν φέρει ευθύνη, αλλά όλες υφίστανται τις αρνητικές του συνέπειες. Είμαστε, συνεπώς, συλλογικά υπεύθυνοι για μια αποτελεσματική και ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση. Αυτό το κοινό οικονομικό εργαλείο μας θα πρέπει να έχει επαρκές μέγεθος και εκτεταμένη διάρκεια, ώστε να είναι απόλυτα αποδοτικό και να αποτρέπει κινδύνους υποτροπής. Τώρα και στο μέλλον.»

«Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, θα χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης όλων των χωρών-μελών. Αλλά και σειρά βραχυπρόθεσμων πολιτικών για την προστασία των εθνικών οικονομιών και του ευρωπαϊκού κοινωνικού μας μοντέλου.»

Το συγκεκριμένο γράμμα συνυπογράφουν πέρα από τον Έλληνα πρωθυπουργό, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβενία.

25/03/20

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!