Υπ. Οικονομικών: Ύφεση 4,7% φέτος – Ανάκαμψη το 2021

Το υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Συγκεκριμένα όσον αφορά την ύφεση στην Ελλάδα για το 2020 προβλέπεται στο 4,7%, δίχως όμως να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια, διότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έκταση εξάπλωσης του ιού. Οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την πτώση είναι η συρρίκνωση του εμπορίου (ιδίως των υπηρεσιών), η απότομη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας και η συμπίεση της καταναλωτικής ζήτησης. Για το 2021 ωστόσο προβλέπεται σημαντική ανάκαμψη που θα φτάσει το 5,1%. Σχετικά με την ανεργία αναμένεται να αυξηθεί στο 19,9% για το 2020, ενώ το 2021 θα μειωθεί στο 16,4%.

Για το πρωτογενές πλεόνασμα ανακοινώθηκε ότι οι αυξημένες νέες δαπάνες έναντι της πανδημίας αναμένεται να φέρουν το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης σημαντικά κάτω από τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για το 2020. Ωστόσο από την έναρξη της κρίσης η Ε.Ε. έχει δώσει εντολή για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, προκειμένου οι χώρες να στηρίξουν τις οικονομίες τους – μαζί και η Ελλάδα.

Επίσης, σύμφωνα με το Υπουργείο η οικονομία έρχεται αντιμέτωπη με ένα τριπλό σοκ:

Ένα προσωρινό, αλλά πολύ ισχυρό, σοκ προσφοράς. Το lockdown μειώνει την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, τα εισοδήματα των παραγωγών και του εργατικού δυναμικού.

Ένα πολύ ισχυρό σοκ ζήτησης, καθώς, εκτός από τα εισοδήματα, το lockdown έχει μειώσει τις δυνατότητες κατανάλωσης. Ακόμα και εάν οι καταναλωτές διατηρούν κάποια αγοραστική δύναμη και επιθυμούν να καταναλώσουν, το lockdown μειώνει τις ευκαιρίες να το πράξουν.

Ένα ισχυρό σοκ αβεβαιότητας, διότι δεν είναι γνωστές ούτε η διάρκεια, ούτε η ένταση του φαινομένου. Αυτό το σοκ ενισχύει το σοκ ζήτησης, καθώς οδηγεί σε αναβολή καταναλωτικών και επενδυτικών δαπανών.

01/05/20

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!