Τι είναι οι Σχολές Γονέων;

Τι είναι οι σχολές γονέων; Πρόκειται για προγράμματα εκπαίδευσης γονέων, που στοχεύουν να βοηθήσουν τους γονείς να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη σχέση με τα παιδιά τους, καθώς και να αντιμετωπίζουν την προβληματική συμπεριφορά αυτών.

Σημαντικό είναι πως τα περισσότερα προγράμματα έχουν σύντομη διάρκεια εβδομάδων ή μηνών και οι γονείς συμμετέχουν σε αυτά χωρίς τα παιδιά τους. Στην πλειονότητά τους τα προγράμματα αυτά έχουν συγκεκριμένη θεματολογία, καθορισμένους στόχους και διαφοροποιούνται ανάλογα με το σκοπό.

Στο παρελθόν, η εκπαίδευση των γονιών ήταν επικεντρωμένη κυρίως σε θέματα ανάπτυξης του παιδιού, με σκοπό να δοθούν στους γονείς συμβουλές σχετικά με τη σίτιση, την υγιεινή και την πρόληψη του ατυχήματος του παιδιού. Επίσης, οι γονείς εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να ακούν τα παιδιά τους, να τα βοηθούν και να συνεργάζονται μαζί τους τόσο στη συμφιλίωση με τα συναισθήματά τους όσο και την επίλυση των προβλημάτων τους.

Γενικά αναφέρονται τρεις κατηγορίες προγραμμάτων που απευθύνονται σε γονείς. Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα γενικά προγράμματα για γονείς που επιθυμούν να βελτιώσουν τον τρόπο διαπαιδαγώγησης, να αναπτύξουν θετικές σχέσεις με τα παιδιά τους και να διδαχθούν αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας και δεξιότητες διαπαιδαγώγησης.

Η δεύτερη κατηγορία, περιλαμβάνει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα να εφαρμόζονται σε ειδικές ομάδες γονέων, όπως σε γονείς με υιοθετημένα παιδιά, σε γονείς με παιδιά εφηβικής ηλικίας, σε έφηβους γονείς, σε γονείς συγκεκριμένης εθνικότητας – μειονότητας, σε γονείς που κατοικούν σε υποβαθμισμένες περιοχές ή σε μονογονεϊκές οικογένειες.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει ειδικά προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς των οποίων τα παιδιά βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο και εμφανίζουν ποικίλα προβλήματα συμπεριφοράς. Αφορούν οικογένειες με παιδί που παρουσιάζει Διάχυτη Αναπτυξιακή διαταραχή, προβλήματα διαγωγής, εναντιωτική – προκλητική διαταραχή και γενικότερα βίαιη συμπεριφορά.

Τέλος, άλλες παρεμβάσεις που μπορεί να είναι ωφέλιμες για τους γονείς είναι τα ατομικά προγράμματα εκπαίδευσης γονέων, η ατομική συμβουλευτική, η τηλεφωνική υποστήριξη, τα άρθρα σε εφημερίδες – περιοδικά, βιβλία σχετικά με τη γονεϊκή λειτουργία, αρκεί το υλικό να απορρέει από αξιόπιστες πηγές και ειδικά προγράμματα επίσκεψης στο σπίτι.

Συμπερασματικά, οι γονείς ακολουθώντας κάποιον ή συνδυαστικά κάποιους από τους παραπάνω τρόπους ενημέρωσης και καθοδήγησης, θα καταφέρουν να αποκτήσουν μια σειρά από δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν, να ορίζουν, να παρατηρούν και να αντιμετωπίζουν την προβληματική συμπεριφορά των παιδιών τους.