Έρευνα: Η Γη παλιότερα είχε περισσότερες μέρες

Πριν 70 εκατομμύρια χρόνια φαίνεται πως «χάναμε» μισή ώρα στο 24ωρο αλλά κερδίζαμε περισσότερες μέρες στο έτος!

Σύμφωνα με νέα μελέτη από το περιοδικό AGU Paleoceanography and Paleoclimatology (περιοδικό παλαιοωκεανογραφίας και παλαιοκλιματολογίας) η Γη περιστρεφόταν περισσότερες φορές στο τέλος της εποχής των δεινοσαύρων σε σχέση με σήμερα. Πιο συγκεκριμένα περιστρεφόταν 372 φορές το χρόνο σε σύγκριση με τις 365 που επικρατούν στην εποχή μας. Αυτό σημαίνει ότι η μέρα διαρκούσε 23μιση ώρες. Η μελέτη βασίστηκε σε απολιθώματα μαλάκιου από την Ύστερη Κρητιδική Περίοδο.

Πηγή: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019PA003723

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!