Διευκρινίσεις από τα ΕΛΤΑ για το «χάος» του εκτελωνισμού

Σε διευκρινίσεις προχώρησαν τα ΕΛΤΑ όσον αφορά τα ειδικά τέλη εκτελωνισμού, διότι τις τελευταίες μέρες τόσο οι καταναλωτές όσο και πολλά ειδησεογραφικά site έχουν «σπείρει τον πανικό», λέγοντας ακόμα ότι έρχεται και το «τέλος» στις αγορές από Κίνα.

Σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, ανακοινώθηκε ότι «για όλα τα αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου που χαρακτηρίζονται από τις Τελωνειακές Αρχές «Ελεύθερα», δηλαδή χωρίς τελωνειακή διασάφηση, το τέλος εκτελωνισμού ήταν και παραμένει μηδενικό. Τα αντικείμενα αυτά φέρουν την πράσινη αυτοκόλλητη ετικέτα». Ισχύει για αγορές εκτός Ε.Ε.

Η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής αφορά τα «Ειδικά Τέλη Εκτελωνισμού». Το «Τέλος Εκτελωνισμού» έχει προστεθεί στο νέο τιμοκατάλογο και αφορά τα ταχυδρομικά αντικείμενα που φέρουν τελωνειακή διασάφηση, ακόμη κι αν κατά την διαδικασία εκτελωνισμού αυτή προσδιοριστεί ως μηδενική. 

«Ο διαχωρισμός των ταχυδρομικών αντικειμένων γίνεται από Τελωνειακές Αρχές και όχι από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας».

Πηγή: ΕΛΤΑ

Εικόνα: Anna Dragatsika

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!