Σαν σήμερα εφαρμόστηκε η Συνθήκη Μάαστριχτ 26 χρόνια πριν

1 Νοεμβρίου του 1993 ήταν η ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ ή αλλιώς Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπογραφή της Συνθήκης είχε πραγματοποιηθεί 7 Φεβρουαρίου 1992.

Θεωρείται η σημαντικότερη Συνθήκη της Ευρώπης με μεγάλη ιστορική σημασία, καθώς είχε σκοπό να προετοιμάσει μια Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και να εισαχθούν στοιχεία σχετικά με μια πολιτική ένωση (ιθαγένεια, κοινή πολιτική εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων).

Από τις κυριότερες αλλαγές που έγιναν από αυτή τη Συνθήκη ήταν η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση που πριν ήταν γνωστή ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Επίσης η εισαγωγή της διαδικασίας της συναπόφασης ήταν εξίσου σημαντική, καθώς έδωσε «φωνή» στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Η υπογραφή στην Ελλάδα δόθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Ευθύμιο Χριστοδούλου.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!