Ψηφιακός φόρος: η νέα μόδα φόρου

Ζούμε σε μια εποχή που σχεδόν τα πάντα γύρω μας βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή. Έτσι λοιπόν και ο φόρος δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από την ψηφιακή εποχή!

Ας δούμε συνοπτικά τι ισχύει ακριβώς. Οι κανόνες φορολογίας παγκοσμίως είναι σχεδιασμένοι έτσι, ώστε να φορολογούνται επιχειρήσεις με φυσική παρουσία. Ωστόσο, η δημιουργία νέων τεχνολογιών και γενικότερα η σημαντική αύξηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων έχει δημιουργήσει το εξής φαινόμενο.

Υπάρχουν επιχειρήσεις με ψηφιακή παρουσία οι οποίες έχουν καταναλωτικό κοινό και χρήστες σε μια χώρα «χ» δίχως όμως να έχουν φυσική παρουσία στη συγκεκριμένη χώρα. Ως συνέπεια, παράγουν μεγάλη αξία μέσω διαδικτύου και σε αρκετές περιπτώσεις η αξία αυτή δεν φορολογείται ή δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο πλαίσιο φορολόγησης. Τα κέρδη δηλαδή δεν φορολογούνται στη χώρα που βρίσκεται το καταναλωτικό κοινό.

Πότε ξεκίνησε η ιδέα του ψηφιακού φόρου και ποιες δραστηριότητες αφορά; Η Ε.Ε. αποφάσισε από τον Οκτώβριο του 2017 να ξεκινήσει «ένα αποτελεσματικό και δίκαιο καθεστώς φορολογίας, κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή». Το Μάρτιο του 2018 έγινε η υποβολή δύο προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα:

  • Μεταρρύθμιση των κανόνων φορολόγησης των εταιρειών, ώστε τα κέρδη να φορολογούνται στον τόπο όπου οι εταιρείες έχουν σημαντική ψηφιακή παρουσία και
  • Ανάπτυξη ενός προσωρινού συστήματος για τα έσοδα που προέρχονται από τις ψηφιακές υπηρεσίες (φόρος ψηφιακών υπηρεσιών)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο ψηφιακός φόρος μέχρι στιγμής έχει σκοπό να «φορολογήσει» έσοδα από δραστηριότητες που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή μεγάλης αξίας, όπως στοχευμένες διαφημίσεις στο διαδίκτυο, ψηφιακές δραστηριότητες διαμεσολάβησης οι οποίες παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες και διευκολύνουν την πώληση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ τους και τέλος πώληση δεδομένων που προέρχονται από τα στοιχεία των χρηστών.

Ο ψηφιακός φόρος απαιτεί μια συμφωνία παγκοσμίου επιπέδου στα πλαίσια του Ο.Ο.Σ.Α. Μέσα στο 2020 αναμένονται περαιτέρω προτάσεις και νέα πάνω στον ψηφιακό φόρο που θα είναι η νέα μόδα φόρου!

Πηγές:

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/digital-taxation/

https://www.reuters.com/article/us-davos-meeting-digitaltax/france-uses-davos-to-pursue-global-digital-tax-goal-idUSKBN1ZM0PQ

Επιμέλεια άρθρου: Ευγενία Κελαράκου

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.