ΤτΕ: Προβλέπεται μηδενικός ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα λόγω κορωνοϊού

Αναρτήθηκε η έκθεση του διοικητή για το έτος 2019 από την Τράπεζα της Ελλάδος, θεωρώντας το 2020 ως έτος προκλήσεων για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με την έκθεση η οικονομία της Ελλάδας είχε πετύχει την διόρθωση των μείζονων ανισορροπιών -μακροοικονομικών και δημοσιονομικών- και επιδιώκει να διατηρήσει μια αναπτυξιακή τροχιά. Ωστόσο τα προβλήματα παρουσιάστηκαν ξανά, με τα βασικότερα να είναι η πρόκληση όσον αφορά το προσφυγικό-μεταναστευτικό, καθώς και η εξάπλωση του κορωνοϊού.

Για το 2020, ο ρυθμός ανάπτυξης θα επιβραδυνθεί σημαντικά όσον αφορά την ελληνική οικονομία. Η επίπτωση του κορωνοϊού δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια διότι είναι ήδη σε εξέλιξη. Έτσι, αντί για 2,4% που ήταν το βασικό σενάριο της ΤτΕ, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι μηδενικός το 2020.

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα η σημαντική αρνητική επίπτωση θα είναι τα 2 πρώτα τρίμηνα του 2020, η οποία προβλέπεται να αντισταθμιστεί μερικώς από τα 2 επόμενα τρίμηνα.

«Η επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης θα προέλθει κυρίως από διαταραχές στην πλευρά της ζήτησης, με μείωση της εξωτερικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και της εγχώριας ζήτησης, αφού πλήττονται ιδιαιτέρως τομείς όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και η ψυχαγωγία»

20/03/20

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.