Επαγγελματική σταδιοδρομία και αυτοαντίληψη

Η σταδιοδρομία ενός ατόμου επηρεάζεται και ρυθμίζεται από την αυτοαντίληψή του, η οποία αρχίζει να διαμορφώνεται τη στιγμή που ένα μωρό διαχωρίζει τον εαυτό του από άλλα αντικείμενα και ανθρώπους και συνεχίζει να αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η επιλογή ενός επαγγέλματος αποτελεί την εφαρμογή της αυτοαντίληψης και μπορεί να έχει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ένας από τους πρωταρχικούς ρόλους των Συμβούλων – Εκπαιδευτικών είναι να βοηθούν τους συμβουλευόμενους να αναπτύξουν μια ισχυρή, ξεκάθαρη και ρεαλιστική αυτοαντίληψη, η οποία θα περιλαμβάνει την κατανόηση των ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και αξιών τους.

Έτσι λοιπόν, ο Σύμβουλος – Εκπαιδευτικός χρειάζεται να καταφέρει μέσα από τις συζητήσεις με τον μαθητή να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά που συνδυάζονται με τις δραστηριότητες που έχει επιλέξει και να τον συμβουλέψει να πληροφορηθεί περισσότερο για αυτές.

Καλό θα ήταν επίσης, ο Σύμβουλος – Εκπαιδευτικός να μελετήσει το κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή, ώστε να δει τις επαγγελματικές ευκαιρίες που θα έχει και αφού εξετάσει την ψυχοσύνθεσή του, τα ενδιαφέροντά του, την πληροφόρηση που έχει για τις επαγγελματικές ομάδες που διαλέγει, τις κοινωνικές του εμπειρίες, την κλίση του στα μαθήματα, τις επαγγελματικές και κοινωνικές του αξίες και το κοινωνικό του περιβάλλον το οποίο τον επηρεάζει, θα πρέπει να αντιληφτεί με ποιον έχει να κάνει και τι ταιριάζει περισσότερο στην προσωπικότητά του.

Όλα αυτά βέβαια, θα κρίνονταν ελλιπή αν ο μαθητής δεν παροτρυνθεί να «δουλέψει» με τον εαυτό του, ώστε να αποκτήσει αυτογνωσία και να ενεργοποιηθεί περισσότερο σε τομείς που έχει μεγαλύτερη κλίση και μεγαλύτερο ενδόμυχο ενδιαφέρον.

Με αυτού του είδους την καθοδήγηση, ο μαθητής θα καταφέρει να προσδιορίσει το επίπεδο επαγγελματικής ωριμότητας που βρίσκεται, να μειώσει τις ελλείψεις που εντοπίζονται σε επίπεδο κατάλληλων συμπεριφορών, δεξιοτήτων, γνώσεων, και στην εκτέλεση δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Θα μπορέσει να αναλύσει την αυτοαντίληψή του και να την ενισχύσει μέσω της αξιολόγησης και της συμβουλευτικής.

Τελικά, θα κατανοήσει ότι η σταδιοδρομία είναι ένας συνδυασμός αλληλεπιδρώντων ρόλων ζωής με στόχο την επίτευξη ισορροπίας των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και αξιών, και την κατανομή τους σε όλους τους ρόλους ζωής.