Η φιλοσοφία ως επιστήμη

Γιατί η φιλοσοφία θεωρείται μία επιστήμη, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς.. Αυτό ήταν ένα αρχαίο ερώτημα το οποίο με δυσκολία απαντήθηκε. Η φιλοσοφία σωστά απαντήθηκε ότι είναι μία επιστήμη. Είναι μία επιστήμη που βοηθά τον άνθρωπο να ελέγξει τα πάθη του, τις ορμές και τα ένστικτά του. Τον βοηθά όχι μόνο στο να εξυψώσει τις ηθικές του αξίες αλλά και να λειτουργήσει με την λογική και όχι τόσο με τα συναισθήματα. Είναι μία επιστήμη [επί+ίσταμαι=γνωρίζω καλά] η οποία είναι αυτόνομη, όπως έλεγε και ο αγαπημένος φιλόσοφος Αριστοτέλης διότι εμπεριέχει όλες τις υπόλοιπες και η ίδια έχει την κινητήριο δύναμη έτσι ώστε να μπορεί όχι μόνο να της κατευθύνει αλλά και να τις περικυκλώσει σαν είδος. Ανήκει στο πεδίο των ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδών επειδή ασχολείται με την ψυχική υγεία των πολιτών και αποτελεί το εργαλείο για την ώθηση του ανθρώπου στο καλύτερο με θεωρητικές βάσεις. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε όλοι να το αξιοποιήσουμε άμα θέλουμε ακόμη και στην επίλυση προβλημάτων, κάτι βέβαια το οποίο χρειάζεται εξάσκηση, θέληση και συνεχόμενες επαναλήψεις, όμως ποτέ δεν είναι αργά για κάτι το οποίο μας χρησιμεύει στην ζωή μας!

Είμαι φοιτήτρια του τμήματος φιλοσοφίας και παιδαγωγικής του ΑΠΘ. Τα θέματα που μου προκαλούν περισσότερο ενδιαφέρον σχετίζονται με τον άνθρωπο και την κοινωνία και οι θεματικές ενότητες που θέλω να ασχοληθώ είναι η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, τα παιδαγωγικά, η φιλοσοφία και η εγκληματολογία.