10 πιστοποιητικά θα εκδίδονται ηλεκτρονικά για την κρίση

Πλέον κάθε Δήμος της χώρας θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δωρεάν τη ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η υγειονομική κρίση, με σκοπό να εξυπηρετήσει τους πολίτες της χώρας ηλεκτρονικά. Οι πολίτες θα μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά χωρίς επίσκεψη στο Δήμο τα πιο συνηθισμένα πιστοποιητικά. Πρόκειται για τα εξής:

·         Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

·         Πιστοποιητικό Γέννησης                  

·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

·         Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών          

·         Πιστοποιητικό Εντοπιότητας                       

·         Πιστοποιητικό Ιθαγένειας                

·         Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

·         Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

·         Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου  

·         Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

καθώς και την 

·         Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων απαλλαγής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για τους επαγγελματίες που πλήττονται.

Για την ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας, κάθε Δήμος θα μπορεί να στείλει στην ΔΑΕΜ Α.Ε -την εταιρεία μηχανοργάνωσης και πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Αθηναίων, η οποία ανέπτυξε και υποστηρίζει την ψηφιακή πλατφόρμα- αίτημα ενεργοποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση daem@daem.gr ή τηλεφωνικά στο 214 40 62 700.

Πηγή: Δήμος Αθηναίων – 12/04/20

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!