Ο κορωνοϊός μείωσε τη ρύπανση!

Οι δορυφορικές εικόνες μας δείχνουν μια σημαντική πτώση στα επίπεδα ρύπανσης της Κίνας, κυρίως λόγω μείωσης της δραστηριότητας εξαιτίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τους χάρτες της NASA τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου –που εκπέμπουν μηχανοκίνητα οχήματα και βιομηχανίες-  παρουσιάζουν πτωτική πορεία το τρέχον έτος, που για αρχή ξεκίνησε από την πόλη Wuhan και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Η μείωση της ρύπανσης του αέρα συνδέεται με τη μείωση στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και τις μεταφορές, όπως δηλώνει ο οργανισμός διαστήματος. Κάτι αντίστοιχο είχε να παρατηρηθεί από την παγκόσμια κρίση το 2008.

*Η σύγκριση έγινε σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.  

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!