ΟΟΣΑ: Ύφεση 10,1% η Ελλάδα το 2020 – μικρή μεγέθυνση το 2021

Η πρόοδος στα εμβόλια και τη θεραπεία κατά του κορωνοϊού φαίνεται να έχουν μειώσει την αβεβαιότητα και για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας, υπάρχει ελπίδα για ένα λαμπρότερο μέλλον, τονίζει ο Ο.Ο.Σ.Α.

Σχετικά με την παγκόσμια οικονομία, θα αποκτήσει τη «δύναμή» της τα επόμενα 2 χρόνια και το παγκόσμιο Α.Ε.Π. θα φτάσει στα προ-κορωνοϊού επίπεδα μέχρι το τέλος του 2021. Μετά τη φετινή απότομη πτώση που προβλέπεται στο 4,2%, το παγκόσμιο Α.Ε.Π. εκτιμάται να αυξηθεί κατά 4¼ % για το 2021 (με την Κίνα να αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο της μεγέθυνσης αυτής), ενώ για το 2022 προβλέπεται 3¾ %.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Ο.Ο.Σ.Α. προβλέπει για το 2020 ύφεση 10,1%, μικρή μεγέθυνση γύρω στο 0,9% για το 2021. Το 2022 προβλέπεται πιο δυναμική μεγέθυνση φτάνοντας το 6,6%.

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται 16,9% το 2020 και αύξηση στο 17,8% το 2021. Από το 2022 αναμένεται να μειώνεται το ποσοστό ανεργίας στο 17,2%.

Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α. η σημαντική μείωση του τουρισμού στη χώρα μας λόγω της πανδημίας επηρεάζει σημαντικά τη ζήτηση, τις εξαγωγές, την απασχόληση. Συνεχίζοντας με το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, η Ελλάδα φαίνεται πως θα επιστρέψει σε «ελλειμματική πολιτική», με τα νούμερα να φτάνουν στο -9,4%, -7% και -2,6% για το 2020, 2021, 2022 αντίστοιχα.

Η Ευρωζώνη θα έρθει αντιμέτωπη με ύφεση 7,5% το 2020, μεγέθυνση 3,6% το 2021 και 3,3% το 2022. Όπως παρατηρείτε, υπάρχει απόκλιση στα νούμερα της Ελλάδας με το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Για τις Η.Π.Α. αναμένεται συρρίκνωση του Α.Ε.Π. κατά 3,7% το 2020, επιστρέφοντας σε μεγέθυνση το 2021 και 2022 με νούμερα 3,2% και 3,5% αντίστοιχα.

Πηγή: OECD – 1/12/20

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.