Κεντρικές τράπεζες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού νομίσματος

7 κεντρικές τράπεζες και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών συνεργάστηκαν για να περιγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα ψηφιακό νόμισμα.

Καταρχάς το βασικό είναι ότι η έκδοση ενός τέτοιου ψηφιακού νομίσματος δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη νομισματική ή χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ότι θα μπορεί να συνυπάρξει με τις υπάρχουσες μορφές χρήματος. Ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα ψηφιακό νόμισμα είναι η ανθεκτικότητα, η ευκολία και διαθεσιμότητά του σε πολύ χαμηλό ή μηδενικό κόστος για τους τελικούς χρήστες, να υποστηρίζεται από ένα σαφές νομικό πλαίσιο και κατάλληλα πρότυπα, να έχει ένα κατάλληλο ρόλο για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης να προωθεί την καινοτομία και τον ανταγωνισμό.

Οι επτά κεντρικές τράπεζες που ένωσαν τις δυνάμεις τους είναι οι: Τράπεζα του Καναδά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας , η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, της Ελβετίας, η τράπεζα της Αγγλίας, η Fed.

Να τονίσουμε ότι κινήσεις για ψηφιακό νόμισμα έχει ήδη κάνει η Κίνα, η οποία έχει προχωρήσει πιλοτικά σε ένα ψηφιακό renminbi, το οποίο, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα θα ενισχύσει την προώθηση του yuan στον κόσμο, όπου σήμερα κυριαρχεί το δολάριο. Παρόμοια περίπτωση ψηφιακού νομίσματος που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, είναι και το Facebook με το Libra.

Πηγή: bis.org, Reuters – 09/10/20

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.